logo

Over

Ilse de Jongh is geboren te Jette op 8 juni 1984 en woont in Moorsel (Aalst).
Haar studies humaniora heeft zij gevolgd in het Koninklijk Atheneum Keerbergen. In de eerste graad studeerde zij Latijn gevolgd door Latijn-Grieks. Vanaf de tweede graad schakelde ze over naar Economie-Moderne Talen en zij behaalde haar diploma in 2002. Zij startte vervolgens haar hogere studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde er in juni 2008 het diploma Licentiaat (Master) in de Rechten.

Haar professionele loopbaan begint in oktober 2008 waar zij start als advocaat-stagiaire aan de balie Brussel bij TKA-Advocaten met als stagemeester Mr. Roosje Uyttendaele. De stage in een Brussels advocatenkantoor was enorm leerrijk omwille van het gegeven dat er gewerkt werd in diverse takken van het recht gaande van verkeersrecht, strafrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, familierecht,… De stage was dus heel divers met als grote troef veel pleiten voor diverse Rechtbanken en alzo de knepen van het vak leren.

Sinds november 2012 is zij werkzaam bij Advocatenkantoor Dubois & Fabré en aldus lid van de balie Dendermonde. Voor het kantoor Dubois en Fabré behandelt zij voornamelijk het personen- en familierecht samen met Mr. Luc Dubois.

Materies

De advocaat die als allrounder alle mogelijke zaken kon aannemen is voorbijgestreefd. Ik durf dat zeggen met alle respect voor de oudere confraters die dat destijds deden en moesten doen. Zij zijn een bron van kennis en een generalist denkt soms outside the box wat in sommige dossiers absoluut nodig is. Het zijn de beste mentors.

Specialisatie is vandaag aan de orde.

De tijd waarin we leven, maakt dat het voor klanten een grote meerwaarde betekent dat hun advocaat gespecialiseerd is. Het staat ons advocaten toe om snel en efficiënt een oplossing te vinden voor het probleem van de klant. Daar wint zowel de klant als de advocaat bij. Uiteindelijk komt dat ook het hele rechtssysteem ten goede want de kwaliteit van het afgeleverde werk kan daardoor alleen maar verbeteren.

Ik heb mij doorheen de jaren meer toegelegd op het familierecht en daar ligt dan ook mijn specialisatie. Gegroeid vanuit de praktijk, door interactie met de klanten en door talrijke dossiers te behandelen.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik beschouw het mijn taak om te luisteren naar het verhaal van de klant, zijn bezorgdheden en bekommernissen en hem vervolgens in te lichten over hoe we daaraan kunnen remediëren in een juridisch kader. Ook proactief uiteraard. Het is onze taak de klant zo volledig mogelijk in te lichten.

In het kort kan u op mij beroep doen voor volgende zaken:

 • familierecht (echtscheiding, regelingen inzake verblijf van minderjarige kinderen, onderhoudsbijdragen minderjarige en meerderjarige kinderen, onderhoudsbijdragen tussen echtgenoten, …)
 • familiaal vermogensrecht (vereffening-verdeling na echtscheiding, vereffening-verdeling tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, vereffening-verdeling nalatenschappen,…)
 • afstammingsrecht (erkenning, betwisting vaderschap,…)
 • huurrecht
 • algemeen verbintenissenrecht

Informatie

De kostprijs van een dossier op voorhand ramen is quasi onmogelijk. Het is nu eenmaal moeilijk te voorspellen hoeveel tijd een dossier zal innemen omdat we een aantal factoren niet in de hand hebben: Wat zal de houding zijn van de tegenpartij? Welke houding neemt de Rechtbank aan? Veranderen we van de strategie gaandeweg het dossier? Zal er hoger beroep nodig zijn?

Mr. de Jongh probeert altijd, ook lopende een procedure, een proces-economische inschatting te maken van het dossier.

In alle eerlijkheid, de meeste klanten, of het nu particulieren of ondernemingen zijn, willen geen proces, ze willen een oplossing voor hun probleem. Mr. de Jongh streeft ernaar om samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet minnelijk, dan is soms een procedure de enige uitweg.

Tarieven & Algemene voorwaarden

Berekeningswijze wat betreft de kosten en erelonen voor Ilse de Jongh BTW nummer BE 0812.515.253
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, in voege vanaf januari 2014.

Behoudens andersluidende specifieke afspraken die alsdan dossier per dossier schriftelijk overeen te komen zijn, worden de kosten en erelonen voor prestaties geleverd door Mr. Ilse de Jongh als volgt bepaald:

 • De prestaties van Ilse de Jongh worden enerzijds aangerekend als kosten en anderzijds als erelonen.
  De kosten bestaan uit:
  1. aan een dossier toewijsbare specifieke kosten
  2. de vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen en verdeeld worden over alle dossiers
  3. De kosten die vallen onder punt a. betreffen o.a. de kilometers die worden afgelegd met de auto (€ 0,5/kilometer), aangetekende zending (aan de werkelijke kostprijs), specifieke opzoekingen bijvoorbeeld rijksregister (aan de werkelijke kostprijs) of griffiekosten (aan de werkelijke kostprijs).
  4. Deze opsomming is niet limitatief, hangt af van dossier per dossier waarbij het principe is dat de werkelijke kostprijs wordt doorgerekend.
  5. De kosten voor de gerechtsdeurwaarder worden rechtstreeks door de klant aan de deurwaarder betaald.
  6. De kosten die vallen onder punt b. betreffen de algemene kantoorkosten zoals briefwisseling, infrastructuur, nutsvoorzieningen, abonnementen, bankkosten e.d.m. Deze kosten worden forfaitair doorgerekend aan de klant en bedragen 10% van de erelonen.
 • Het basisereloon varieert tussen 75 en 125 euro per uur. Het ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van spoedeisendheid, belang van de zaak, specificiteit… Indien een ander uurtarief wordt overeengekomen gebeurt dat schriftelijk. De geleverde prestaties worden gedetailleerd bijgehouden in een time sheet.
 • Mr. Ilse de Jongh brengt haar kosten en erelonen tussentijds in rekening mits het opvragen van provisies. Indien deze provisies om een of andere reden niet worden aangerekend, worden de kosten en erelonen volledig en zonder korting aan het einde van de tussenkomst aangerekend.
 • Alle provisies en ereloonstaten zijn contant betaalbaar en worden vermeerderd met de wettelijke intrest en schadevergoeding zoals voorzien bij de Wet op bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Huidige tarieven gelden enkel voor de persoonlijke dossiers van Mr. Ilse de Jongh. De dossiers die zij behartigt voor het advocatenkantoor Dubois & Fabré zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Dubois & Fabré.
 • Eventuele opmerkingen op de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.
 • Voor het invorderen van de staat van kosten en erelonen of bij betwisting hieromtrent zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het eerste kanton Aalst bevoegd afhankelijk van het bedrag. Dit onverminderd de mogelijkheid om - bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven - de zaak in arbitrage voor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Dendermonde.
 • De aansprakelijkheid van Mr. Ilse de Jongh blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de verzekeringspolis via de Orde van Advocaten (1.250.000 euro per schadegeval)

Contacteer Ilse de Jongh

Wellekensstraat 44
B-9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 60 79 40
Gsm: +32 (0)476 91 06 93

info@ilsedejongh.be


BTW: BE 0812.515.253

rekeningnummer erelonen ING: BE06 6300 2464 4022
derdenrekening ING: BE52 6303 2083 2209